A nők tábora

Kezembe került egy érdekes kiadvány; Írhattam volna, hogy levelet kaptam, de az ma már sajnos többnyire csak hivatali szervektől jön, így nem annyira hihető. Egy ismerősöm mesélte is jó duma lenne és sorolhatnék még számos lehetőséget, de nem. Időnként nekiállok és „átvállogatom” a könyvtárunkat tartalmi és egészségügyi szempontból (portalanítás). Ilyenkor mindig előkerül egy-egy gyöngyszem, ami vagy kellemes emlék, élmény vagy különleges remekmű.
Egy szó, mint száz becsúszva a polc mögött megtaláltam egy vékonyka, megbarnult jelentéktelennek tűnő könyvecskét; A Debreceni Jótékony Nőegylet Hetvenéves jubileuma címmel. Debrecen. 1939. március 5. Nőegylet. Az árvaházból kikerült érdemes leányoknak házassági segélyt nyújt. olvasok bele. „Igazi jótékonyság csak ott van, ahol a lélek munkálkodik.” olvasom egy másik oldalon. Aztán leragadok egy hosszabb szövegrésznél.

S amiképpen a család életében az édesanya szeretetének kisugárzása adja a boldogságot az egész háznépnek: éppúgy a társadalomban is a segítő jóság eszközeit és módját leghamarabb a nők találják meg. Nem véletlen az, hogy a mai beteg világban (!) női szervezetek létesülnek és működnek, nem véletlen, hanem bölcs előrelátás volt az, hogy ezelőtt hetven évvel (1869), a kiegyezés utáni pezsdülés első mozzanata városunkban a Debreceni Jótékony Nőegylet megalakulása volt.” mondja dr. Erdős Károly egyetemi tanár, a Jótékony Nőegylet igazgatója a hetvenéves jubileumi rendezvényen 1939-ben.

teljes cikk